Chăm sóc và bảo quản sofa

Sofa được coi là sản phẩm nội thất có tính "cố định", bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, khách hàng khi mua sofa không chỉ hướng đến việc sử dụng được sản phẩm lâu dài mà quan trọng hơn, đó là giữ cho sản phẩm luôn mới như lúc ban đầu. Điều này còn phụ thuộc vào cách chăm sóc và bảo quản sofa đúng cách và kĩ lưỡng, cùng với những sản phẩm chuyên dụng.
1
Sản phẩm mới ra mắt

NGƯỜI NỔI TIẾNG TIN DÙNG ERADO

Erado music show