Đổi trả sản phẩm

 Đổi trả sản phẩm

1. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Áp dụng với các sản phẩm nội thất được bán tại showroom nội thất ERADO 

2. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG 

Áp dụng với các sản phẩm nội thất được bán tại showroom nội thất ERADO 

Đổi trả sản phẩm

3. SẢN PHẨM ĐỔI TRẢ PHẢI ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY: 

- Sản phẩm phải còn nguyên, không xước, rách hỏng hóc
- Bộ phận kỹ thuật kiểm tra và xác nhận hàng hoá 
- Hàng hoá đủ điều kiện sẽ được đổi trả theo yêu cầu của khách hàng 

Người nổi tiếng chọn ERADO

Erado music show