Diễn viên Hoa Thúy

 "Tôi muốn dành cho hai con trai của mình cuộc sống trọn vẹn nhất và ERADO là niềm tin mà tôi lựa chọn"

Diễn viên Hoa Thúy

Người nổi tiếng chọn ERADO

Erado music show